Darul evlaviei

Darul evlaviei

În înşiruirea darurilor Duhului făcută de către Proorocul Isaia, ultimul enumerat este darul fricii lui Dumnezeu. Însă Creştinismul a „bifurcat” acest dar, în două distincte: evlavia şi frica lui Dumnezeu. În accepţiune comună, cuvânt ...