Andrei, Apostolul şi ocrotitorul României

În istoria şi tradiţia fiecărui popor există momente cruciale pentru devenirea sa, chiar dacă ele sunt mai mult sau mai puţin cunoscute şi cinstite ca atare de către posteritate. În contextul actual al globalizării şi al conflictelor acute între culturi, mentalităţi şi religii, popoarele încreştinate ar avea suficiente motive să reflecteze profund la bogăţia nespusă pe care creştinismul a adus-o în cultura, civilizaţia şi devenirea lor istorică. Şi implicit, ar avea suficiente motive să-i preţuiască pe misionarii creştini care le-au vestit Evanghelia pentru prima dată.

Mărturiile istorice atestă că românilor le-a fost propovăduită Evanghelia de către Sfântul Apostol Andrei, fratele lui Petru. Originari din orăşelul Betsaida, aflat pe malul lacului Ghenizaret (Marea Galileii), cei doi sunt întâii chemaţi la apostolie de către Domnul Hristos: „Pe când umbla pe lângă Marea Galileii, a văzut pe doi fraţi, pe Simon ce se numeşte Petru şi pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari. Şi le-a zis: Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni. Iar ei, îndată lăsând mrejele, au mers după El.” (Matei 4, 18-20)

Tradiţia Bisericii spune că, după Înălţarea Domnului şi Cincizecime, Apostolii au tras la sorţi şi au mers în toată lumea, pentru vestirea Evangheliei. Atunci, lui Andrei i-a căzut să meargă în Bitinia, Bizantia, Tracia şi Macedonia, cu ţinuturile din jurul Mării Negre, până la Dunăre şi Sciţia – Dobrogea actuală şi în Crimeea. Tot potrivit tradiţiei, Andrei e socotit primul episcop al Bizanţului – ulterior numit Constantinopol, iar astăzi Istanbul, aşa cum Petru este socotit primul episcop al Romei. El l-a hirotonit episcop în Bizanţ pe Stahie, apoi şi-a continuat opera misionar-creştină până în Peloponez, unde a fost răstignit de către păgânii idolatri, în oraşul Patras de lângă Corint, pe o cruce în formă de X, cu capul în jos.

Tradiţiile şi mărturiile locale confirmă faptul că primele crâmpeie din Evanghelie i-au fost aduse Dobrogei de către Sfântul Apostol Andrei. De aceea, el a fost declarat sfântul ocrotitor al României, iar ziua sa de prăznuire este şi sărbătoare legală, nu doar religioasă. Este o zi de cinstire a identităţii, culturii şi civilizaţiei proprii.

Imagine: Chemarea la apostolat a lui Andrei și Petru, Biserica San Pietro extra moenia, Spoleto-Italia, sec. XII,XVII.

(Articol publicat în cotidianul „Evenimentul Regional al Moldovei”, din 29 noiembrie 2012.)

More...

mihaela.stan November 30, 2016 Cultura si Spiritualitate