Darul înţelegerii

După darul înţelepciunii, Proorocul Isaia enumeră, ca al doilea dar al Duhului Sfânt, înţelegerea.

În cartea vechi testamentară numită Înţelepciunea lui Sirah, sau Ecclesiasticul, se află următoarea afirmaţie: „Înainte de toate s-a zidit înţelepciunea şi înţelegerea minţii este din veac.“ (Sirah 1,4) A desluşi darul înţelegerii prin prisma acestei afirmaţii biblice este deopotrivă interesant şi binevenit.

Înţelepciunea sau Sophia se spune aici că a fost creată, concepută, întru începuturi, înainte de toate. Iar deodată cu ea şi înţelegerea. Un Creator desăvârşit ca Dumnezeu nu putea crea Cosmosul, lumea materială, vizibilă, fără a fi avut „planul” creării ei, fără a o fi „programat” şi realizat mai întâi în coordonatele ei raţionale, abstracte.

Din perspectivă creștină, întreaga Creaţie fiind rodul iubirii creatoare a Dumnezeului întreit în Persoane, deşi unic în Fiinţa Sa, poartă în ea planul originar al Creatorului. Ceea ce înseamnă, implicit, că nimic din ceea ce s-a creat, sau s-a zidit, cum spune textul biblic, nu este haotic, întâmplător.

Pe de altă parte, Dumnezeu nu a vrut nicidecum ca omul – singura fiinţă creată după chipul şi înspre asemănarea cu El – să nu aibă acces la „planul” sau „programul” originar al Creaţiei. De aceea, a avut prioritar în vedere să-l „doteze” pe om cu înţelepciune şi înţelegere.

Cosmosul, aşadar, nu este nici iraţional creat, şi nici incomprehensibil, adică de neînţeles pentru minte, pentru omul raţional, căci doar el are, este înzestrat cu minte. Omul are ontologic sădită în el capacitatea de a înţelege Creaţia toată. Această capacitate se concretizează cel mai pregnant şi sistematic în diversele ramuri ale ştiinţei autentice. Ştiinţa s-a născut şi se dezvoltă din dorinţa şi efortul omului de descoperire, de descifrare a raţionalităţii divine, a noimelor divine aflate în Creaţie.

Şi totuşi, nu toţi oamenii înţeleg totul, pe de o parte; iar pe de altă parte, ei înţeleg destul de adesea foarte diferit lucruri identice. Din înţelegerea lor diferită s-au născut mereu, în toată istoria umanităţii, dispute, chiar şi osândiri la moarte odioase, sau războaie.

Istoric, prima ne-înţelegere a omului a început chiar în Eden. Atunci când Adam şi Eva nu au înţeles porunca dată lor de către Creator, de a nu mânca din pomul cunoştinţei binelui şi răului. Dacă ar fi înţeles-o deplin şi ar fi acceptat-o definitiv, nu ar fi plecat urechea la vicleşugul şarpelui, nu ar fi cochetat cu ideea trufaşă de a fi ca Dumnezeu, dar fără El.

Deşi omul originar fusese creat integru, cu aptitudinea reală de a înţelege totul, el a mai avut un dar originar esenţial: libertatea. Dumnezeu Care-l crease din iubire, înspre iubitoare comuniune cu El, nu l-a creat drept sclav sau robot, ci persoană liberă să-L aleagă sau respingă. Iar ea, libertatea de alegere, poate umbri şi înţelegerea, după cum şi toate ale omului, de la începuturi şi până la finele istoriei.

Cu umbrela libertăţii de alegere în mâna sa se desfăşoară întreaga viaţă a omului, inclusiv aptitudinea sa de a înţelege. Câtă vreme el deschide umbrela deasupra creştetului, şi nu renunţă, cu curaj şi încredere totală la a o deschide, abandonându-se liber, de bună voie, „iradierii” sau „ploii” Duhului Sfânt peste el, omul nu se bucură de darul înţelegerii deplin, desăvârşit, atoatecuprinzător. El are frânturi de bună înţelegere, şi frânturi de greşită înţelegere, care nasc conflicte interioare şi exterioare. Sau încă mai grav de atât, el îşi apropie într-atât de mult umbrela libertăţii deschisă peste creştet, peste mintea lui, încât reduce toată raţionalitatea divină intrinsecă Cosmosului, lumii întregi, la mintea sa, aşezând propria sa minte în centrul Creaţiei Altuia, considerându-se el măsura şi esenţa ei. Aceasta este una dintre cele mai acute pervertiri ale înţelegerii minţii omului. Pe care o poate curăţa exclusiv Duhul lui Dumnezeu, însă doar cu bună-voinţa, prin stăruinţa şi străduinţa omului.

Imagine: Dumnezeu – Arhitectul Creației, miniatură din prefața la „Bible moralisée”, Paris cca. 1220–1230. Manuscris aflat la Biblioteca Națională a Austriei.

(Articol publicat în cotidianul „Evenimentul Regional al Moldovei”, din 12 iunie 2014.)

More...

mihaela.stan June 13, 2017 Cultura si Spiritualitate, Diverse