Talanţii înmulţiţi în străine depărtări: Sfântul Antim Ivireanul

Fascinanta Georgie, sau Iviria, a dat României o comoară de mult preţ din frumuseţile ei: pe Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, sărbătorit de Biserică pe data de 27 septembrie.

Născut probabil în 1650, Andrei a fost luat de tânăr în robie turcească şi dus la Constantinopol. După eliberare, el a trăit în preajma Patriarhiei Ecumenice şi a învăţat sculptura în lemn, caligrafia, pictura, broderia, precum și limbile greacă, arabă și turcă, fiind călugărit sub numele Antim și hirotonit ieromonah.

Domnitorul Constantin Brâncoveanu l-a adus de acolo în Ţara Românească, prin 1690, unde Antim a învăţat limbile română și slavonă, şi a primit spre administrare tipografia domnească din Bucureşti, apoi şi egumenia mânăstirii Snagov. În 1705 a fost ales episcop de Vâlcea, iar la începutul lui 1708 mitropolit al Ungrovlahiei.

Mitropolitul Antim a tipărit 63 de opere, lucrate sau coordonate de el însuşi, în limbi diferite (greacă, română, slavonă, arabă, georgiană) şi de o mare bogăţie tematică, fiind considerat, alături de diaconul Coresi, cel mai mare tipograf român din cultura medievală românească.

Celebrele sale „Didahii” – o colecție de predici folosite la marile sărbători de peste an – îl situează în galeria celor mai de seamă predicatori creştini.

El a fost, totodată, cel care a înființat prima bibliotecă publică în București, în secolul al XVIII-lea.

Mânăstirea „Toţi Sfinţii” sau „Antim” din Bucureşti – excepţional monument de arhitectură, pictură şi sculptură – este ctitoria sa (1713-1715).

Intrat în conflict cu puterea politică, în toamna anului 1716, Mitropolitul Antim a fost înlăturat din scaun, închis, caterisit de patriarhul ecumenic și condamnat la exil pe viață în mănăstirea Sfânta Ecaterina din Muntele Sinai, la cererea primului domn fanariot, Nicolae Mavrocordat. În drum spre locul exilului, el a fost ucis de ostașii turci, trupul fiindu-i aruncat într-un râu, dincolo de Adrianopol.

Exemplu clasic de valoare umană de excepţie tratată indescriptibil de inuman, Sfântul Antim este, totodată, exemplu clasic de om care rodeşte frumos, oriunde ajunge.

Imagine: Portretul votiv al Mitropolitului Antim Ivireanul din biserica schitului Fedeleșoiu-Vâlcea, rectitorit de către Voievodul Martir Constantin Brâncoveanu, detaliu.

(Articol publicat în cotidianul „Evenimentul Regional al Moldovei”, din 27 septembrie 2012.)

More...

mihaela.stan September 27, 2017 Cultura si Spiritualitate