Biserica: realitate spirituală fondată în istorie, pentru a transcende istoria

Într-o ţară cu majoritatea populaţiei declarată creştină, aşa cum este România, aceeaşi majoritate se confruntă cu nedumerirea asupra noţiunii de Biserică. Cei mai mulţi nu-şi pun, mai ales astăzi, problema lămuririi noţiunii în sine, fiindcă nu este profitabil, în epoca noastră, să-ţi pui probleme neprofitabile.

Şi totuşi, în condiţii fireşti de ierarhie a valorilor, orice om ar trebui să se întrebe, înainte de toate, ce este el, ca fiinţă spirituală, ca esenţă. Iar cei declaraţi creştini s-ar raporta, în cazul unei atare întrebări, la Hristos, căci numele lor – acela de creştin – asta înseamnă: următor al învăţăturii lui Hristos. Şi astfel s-ar raporta implicit la Biserică, trupul mistic al lui Hristos, sau realitatea spirituală în care orice persoană botezată în numele Sfintei Treimi este încorporată, prin Botez.

Biserica este o realitate spirituală fondată în istorie la Cincizecime sau Rusalii, în momentul „ploii” de Duh Sfânt asupra apostolilor. Conform relatărilor nou testamentare despre eveniment, se înţelege logic faptul că Sfinţii Apostoli, cei peste care a fost trimis Duhul Sfânt, au fost astfel învestiţi cu calitatea de a fi purtători speciali ai Harului Duhului Sfânt, calitate pe care mai apoi au transmis-o urmaşilor lor, episcopii, iar aceştia preoţilor. Duhul Sfânt este Energia care purifică prin Botez, leagă şi ţine în comuniune cu Sfânta Treime şi întreolaltă pe toţi următorii învăţăturii lui Hristos, Biserica fiind – după doctrina paulină (vezi epistolele către Efeseni, Evrei şi Coloseni) – trupul mistic al cărui Cap este Însuşi Iisus Hristos.

Aşadar, creştinul ca esenţă este, în egală măsură, persoană spirituală individuală nemuritoare şi unică, dar şi membru al unui corpus spiritual nemuritor, fondat în istorie, la Cincizecime, dar care va transcende istoria, timpul şi spaţiul: Biserica. Ea este o realitate spirituală, nevăzută deci, dar trăită de către cei ce-şi asumă conştient credinţa, cuprinzându-i pe toţi cei aflaţi în deplină comuniune cu Capul ei, Mântuitorul Iisus Hristos.

Imagine: Mozaic din absida altarului bazilicii Santa Maria in Trastevere, Roma, cca. 1140-43.

(Articol publicat în cotidianul „Evenimentul Regional al Moldovei”, din 5 iunie 2012.)

More...

mihaela.stan June 7, 2017 Cultura si Spiritualitate, Diverse