Cuvântul fără viață

Cuvântul fără viață

În Tradiția creștină răsăriteană, între cărțile pline de înțelepciune s-a păstrat, la loc de cinste, colecția Patericelor, antologii de cuvinte ale celor care au ales a-și trăi viața prioritar din perspectiva spirituală, iar nu material ...

Răbdarea cea aducătoare de împlinire

Răbdarea cea aducătoare de împlinire

Praznicul împărătesc de pe 2 februarie - Întâmpinarea Domnului - atrage atenţia nu doar prin evenimentul din viaţa Mântuitorului Iisus Hristos pe care îl comemorează, anume prezentarea părinţilor după trup ai Domnului la Templul din Ierusalim ...

Patruzecimea Nașterii lui Hristos

Patruzecimea Nașterii lui Hristos

Legea Vechiului Testament, cea dată de către Dumnezeu evreilor prin Proorocul Moise, stipula, între alte ritualuri legate de nașterea pruncilor, și pe acela că orice întâi născut care era băiat se dedica, în a 40-a zi după nașterea sa, lui Du ...

Ajutorarea la nevoie – un mod al împărtăşirii iubirii

Ajutorarea la nevoie – un mod al împărtăşirii iubirii

Sentința „Prietenul la nevoie se cunoaşte” este de domeniul banalului. Creştineşte privind însă lucrurile, se poate spune şi „Prietenul la nevoie apare”. Diferenţa între prietenia fără suport creştin şi cea grefată pe credinţa în ...

Cei Trei Sfinți Ierarhi în conștiința românească

Cei Trei Sfinți Ierarhi în conștiința românească

Legat prin istoria sa medievală de Bizanț, poporul român a receptat teologia și cultura bizantină în mod firesc. Mărturie stau, până astăzi, manuscrise medievale și monumente arhitectonice păstrate pe tot teritoriul României. Între dovezile ...

Sfinţi, relicve şi evlavia creştină

Sfinţi, relicve şi evlavia creştină

Comemorarea, pe data de 29 ianuarie, a aducerii moaştelor Sfântului Sfinţitului Mucenic Ignatie Teoforul (35-107), este un bun prilej de conştientizare a învăţăturii bisericeşti despre cinstirea relicvelor sfinţilor, o practică atât de hulită ...

Harpa Duhului Sfânt: Sfântul Efrem Sirul

Harpa Duhului Sfânt: Sfântul Efrem Sirul

Estul a dat Bisericii nu doar pe cei mai iscusiți gânditori, teoreticieni ai doctrinei creștine sau filosofi-teologi, ci și pe cei mai mari poeți-teologi, autori de poezie teologică, de teologie așezată în forma poemelor. Cei mai reprezentativi ...

Dialectica dorului de Dumnezeu

Dialectica dorului de Dumnezeu

Este o realitate faptul că apropierea de lucrurile superioare ale existenţei - ca de altfel şi de cele inferioare - se învaţă, cel mai adesea, prin „molipsire”, adică prin imitarea unor modele cu care omul se confruntă în viaţă. De regulă, ...

Vulturul teologiei: Sfântul Grigorie de Nazianz sau Teologul

Vulturul teologiei: Sfântul Grigorie de Nazianz sau Teologul

Structurile de gândire teologică care sunt pilonii creștinismului au fost consacrate de către marii dascăli creștini ai lumii antice și medievale, numiți Sfinți Părinți. Între cei mai de seamă dascăli creștini ai antichității se numără, ...

Aristocrația spiritului: Paulin de Nola

Aristocrația spiritului: Paulin de Nola

Cunoscut drept cel care a introdus folosirea clopotelor în practica liturgică a Bisericii, Sfântul Paulin de Nola, celebrat de către Ortodoxie pe data de 23 ianuarie, este cvasi-necunoscut pentru viața sa spirituală bogată, frumoasă. Acest sfânt ...

Page 30 of 37« First...10202829303132...Last »